ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Jelen feltételek tartalmazzák a www.tundervolgywebshop.hu web áruházban forgalomba hozott termékeket megrendelők a www.tundervolgywebshop.hu -val szemben érvényesíthető jogait, www.tundervolgywebshop.hu korlátozott kötelezettségeit és felelősségét. A vásárló a honlapon keresztül történő megrendelésével egyidejűleg elfogadja, és magára kötelezőnek ismeri el jelen Vásárlási Feltételeket. A www.tundervolgywebshop.hu fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen Feltételeket bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül módosítsa.

A szerződés létrejötte

A vásárló tudomásul veszi, hogy a Webáruházban végrehajtott megrendelést követően a (sikereres megrendelés oldalon), valamint az („Értesítés a megrendeléssel kapcsolatban") tárgyú e-mailben a visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között adás-vételi, ill. szállítási szerződés jön létre.

 1. Bevezetés
  A tundervolgywebshop.hu internetes címen elérhető web áruházat Sebestyén Tünde (továbbiakban Üzemeltető) üzemelteti és tartja fenn.
  Üzemeltető adatai:
    - Szolgáltató neve: Sebestyén Tünde Erzsébet egyéni vállalkozó
    - Szolgáltató telephelye: 7632 Pécs, Rakéta utca 23.
    - Adószám: 43575518-1-22
    - Nyilvántartási szám: 4702838
  Elérhetőségek:
    - Központi telefon (vevőszolgálat): +36 (30) 270-29-17 (9 és 17 óra között)
    - Központi e-mail cím (vevőszolgálat): tundervolgy.kozmetika@gmail.com
  A tundervolgywebshop.hu web áruház azzal a céllal jött létre, hogy az Üzemeltető által forgalmazott termékek a vásárlók által az Interneten elérhetőek és megvásárolhatóak legyenek. A web áruházon keresztül értékesített termékek kézbesítési címe Magyarország határain belül és kívül is lehetséges. A jelen szerződési feltételek (ÁSZF) hatálya csak a web áruház nyújtotta szolgáltatásokra és értékesített termékekre, illetve a Webáruházban elérhetővé tett információkra terjed ki. A személyesen nyújtott szolgáltatásokra és web áruházon kívül értékesített termékekre nem. A web áruház használata során létrejövő szerződések nyelve magyar, azokra a magyar jogszabályok vonatkoznak. Az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azokat az Üzemeltető nem iktatja, azok utólag nem lesznek hozzáférhetők. Az ÁSZF magatartási kódexre nem utal. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. A jelen Szabályzat 2016. július 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 2. A www.tundervolgywebshop.hu web áruházban található termékek megrendelésére vonatkozó információk, megrendelés menete
  A www.tundervolgywebshop.hu weboldalon megtalálható termékek a Webáruházon keresztül történő megvásárlásához REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. A Webáruházban közölt információk a Ptk. rendelkezései alapján ajánlattételi felhívásnak – és nem a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak – minősülnek. A Webáruházban elektronikus úton való megrendelés esetén következésképpen a Megrendelő minősül ajánlattevőnek. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre A megjelenített termékek online és telefonon rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azaz bruttó összeget jelölnek, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. A termékeknél feltüntetésre kerülnek az egységárak is Ft/db-ban, megfelelve a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 4.§-ának. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
  A web áruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenített meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról. Megrendelés menete: A kiválasztott terméket a „Kosárba teszem” gomb megnyomásával tudja kosárba tenni. A termék mennyisége a Kosár oldalon módosítható, törölhető. A vásárlás befejezése után a „Tovább a megrendeléshez” nevű gombra kattintva juthat el a kosárhoz. A Kosár oldalon látszanak a megvásárolni kívánt termékek. A „+” (plusz) és a „-” (mínusz) gombokra kattintva a termék mennyisége módosítható. A „Törlés” gombra kattintva a termék eltávolítható a kosárból. A „Tovább a megrendeléshez” gombra kattintva jut át a „Szállítási adatok megadása” oldalra. A szállítási cím megadása után ki kell választani a kívánt fizetési módot. Majd számla igénylése estén meg kell adni a számlázási adatokat, egyéb esetben a rendszer nyugtát küld a megrendelésről. Megrendelés véglegesítéshez meg kell nyomni a „Megrendelés elküldése” gombot. Szolgáltató a vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Átutalás esetén a „Közlemény” rovatban kell feltüntetni a Megrendelő nevét. Így tudjuk beazonosítani a megrendeléseket.

 3.  A megrendelés feldolgozására és a megrendelt termékek kiszállítására vonatkozó információk
  A szállítási határidő átutalásos fizetés esetében az utalás beérkezése után a terméket raktárról azonnal szállítjuk. Az utalásokat minden munkanapon reggel ellenőrizzük. Tapasztalataink alapján, ha banki nyitvatartási időn belül indul az utalás, akkor az 1 munkanap alatt megérkezik a számlánkra. A web áruház jelzi, hogy Ön mikor kaphatja meg a csomagot legkorábban. A megjelölt időpontok tájékoztató jellegűek, lehetnek eltérések. Bankon belül történő átutalás esetén a megrendelés ellenértéke azonnal látszik a számlánkon. Ebben az esetben nem garantáljuk, hogy már másnap megérkezik a csomag, de 1-2 munkanapon belül igen, vagy maximum 5 munkanap. A csomagokat a Magyar Posta szállítja ki, hétfőtől péntekig 8.00 és 17.00 óra között.

 4.  A kiszállítás feltételei, szállítási módok
  A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vásárlóra akkor száll át, amikor Vásárló a megrendelt terméket átvette. A www.tundervolgywebshop.hu a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vásárló általi átvételekor adja át a Vásárló részére a részletes számlát.
  A Webáruházban a Vásárló választja ki a termék kiszállítási módját. A termék kiszállításának költsége a megrendeléskor feltüntetésre kerül. A kiszállítási díjak az alábbiak szerint alakulnak: A Webáruházban megrendelt termékek - a pénztárban történő adatbevitel során választható – szállítási módjai:
  - Személyes átvétel
  - Átutalásos kiszállítás a Magyar Postával a megrendelés befizetése után (fizetés utalással)
  - Kiszállítás a Magyar Postával a Bankkártyával történő fizetés megérkezése után (fizetés bankkártyával) A megrendelt termékek kiszállítását a Magyar Posta végzi. A csomag átvételekor minden esetben a Megrendelő felelőssége ellenőrizni a csomag és a benne található termék sértetlenségét.

 5. Fizetési módok
  A web áruházban a termékek bruttó vételárai vannak feltüntetve. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa a web áruházban feltüntetett termékeket és árakat. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és a megadott szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függenek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.
  A web áruházban történő megrendelés során az alábbi fizetési módok lehetségesek:
     - Kézpénzben vagy bankkártyával, személyes átvétel esetén
     - Átutalással
     - Kártyás fizetéssel
  Amennyiben a kiszállított termék vételárát a Megrendelő nem tudja megfizetni, vagy az áru az Üzemeltetőnek fel nem róható okból nem adható át, a Megrendelő köteles az Üzemeltetőnek az áru rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megfizetni.
 6.  Elállási jog
  A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
  Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
  A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
  Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
  Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
  A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:
  - romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  - olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  - olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

  Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére.
  A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.
  Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
  Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.
  A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
  Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
  A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
  Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.
  Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát.
  Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
  Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár-e.

 7. Szavatosság

  Kellékszavatosság

  • Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
   Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
  • Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
   Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
  • Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
   Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított hét napon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított egy hónap elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
  • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
   Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
  • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
   A teljesítéstől számított két napon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított két nap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  Termékszavatosság

  • Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
   Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
  • Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
   Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
  • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
   A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  • Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
   Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított három hónapon belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
  • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
   Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
  • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
   A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
   – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
   – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
   – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
   A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
   Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

   8. Panaszkezelés rendje

  Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a tundervolgy.kozmetika@gmail.com e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
  Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.
  Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
  Az írásbeli panaszt az web áruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
  Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:
  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
  Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
  Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
  GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
  Központi telefonszám: +36 1 459 4800
  Faxszám: +36 1 210 4677
  E-mail: nfh@nfh.hu